XVI Karmapa
Biblioteka

BUDDYZM DIAMENTOWEJ DROGI

"O naturze rzeczy" - Lama Ole Nydahl

O naturze rzeczy

Współczesne wprowadzenie do buddyzmu.

fragment książki:

"Zgodnie z naukami Buddy każdy z nas doświadcza swojej własnej karmy, czyli rezultatów wcześniejszych myśli, słów i działań. Prawdziwa praca z umysłem zaczyna się więc od świadomego przejęcia odpowiedzialności za własne czyny i rozwinięcia samodzielności. Nie wszystkim łatwo jest to zrozumieć, szczególnie wtedy, gdy ktoś znajduje się w trudnym życiowym położeniu. Budda naucza jednak, że przyczyną cierpienia nie jest zło, lecz niezrozumienie. Dlatego chodzi przede wszystkim o usunięcie niewiedzy sprawiającej, że postępowanie istot prowadzi je często do cierpienia zamiast do trwałego szczęścia, którego każdy nieustannie szuka. Nauki Buddy ukazują drogę do tego celu."

"O naturze rzeczy" to nowa, rozszerzona wersja książki Jakimi rzeczy są, której pierwsze wydanie powstało we wczesnych latach siedemdziesiątych i która została przetłumaczona na niemal 30 języków.

tłumaczenie: Wojciech Tracewski, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza

"Budda i miłość" - Lama Ole Nydahl

Budda i Miłość

Czyli jak kochać i być szczęśliwym.


Pragnienie szczęścia jest siłą napędową wszelkiego działania. Każda, nawet najmniejsza istota, pragnie być szczęśliwa i chce uniknąć cierpienia. Szczęście to wspaniały stan, w którym z powodu wszechogarniającej radości cały nasz świat drży w posadach. Uśmiechamy się promiennie do wszystkich wokół, odczuwamy pełną radości moc w całym ciele i pragniemy objąć cały świat.

Świeżo zakochani są temu przeżyciu wielkiego szczęścia bardzo bliscy - początkom miłości towarzyszy często głęboka, naturalna błogość. Tylko niewielu ludzi, zarówno na poziomie umysłu, jak też ciała doświadcza spełnienia większego od otrzymywania tego, czego pragną - bycia kochanym przez innych, obdarowywania miłością samemu i możliwości promieniowania na świat całym tym bogactwem. "Budda i miłość" opowiada o tym, jak nadmiar, pojawiający się w pełnym radości związku użyć dla dobra wszystkich i samemu dzięki temu wzrastać.

Z czasem wszystko przeniknie dojrzałe, przynoszące zadowolenie poczucie satysfakcji, wynikające ze wspólnej pracy, uczenia się z życia i wprowadzania go na coraz wyższe i prawdziwsze poziomy. W ten sposób stopniowo powstaje wgląd, że najwyższa radość jest jednocześnie najwyższą prawdą oraz że podkreślanie w życiu tego, co piękne nie jest ucieczką od życia. Zgodnie z buddyjskim poglądem szczęśliwy i wzbogacający związek nie jest celem samym w sobie, lecz drogą pozwalającą osiągnąć pełen rozwój umysłu - Oświecenie. Lama Ole Nydahl opowiadając na czym polega ten stan, powiedział kiedyś: "to tak, jakbyśmy zakochali się w całym świecie, a cały świat zakochał się w nas..."

tłumaczenie: Wojtek Tracewski, Wydawnictwo Jacek Santrski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2007

"Buddowie dachu świata" - Lama Ole Nydahl

Buddowie dachu świata

Podczas podróży poślubnej do Nepalu w 1969 roku Lama Ole Nydahl I jego żona Hannah spotkali XVI Karmapę, duchowego przywódcę tradycji Kagyu buddyzmu tybetańskiego. Po pełnych przygód latach nauki w Himalajach zostali pierwszymi ludźmi Zachodu, których Karmapa poprosił o przeniesienie nauk Buddy na Zachód. W ten sposób w ciągu ostatnich 30 lat powstała sieć ponad 400 ośrodków medytacyjnych na całym świecie.

Wkrótce rozeszła się wieść: Diamentowa Droga musi posiadać wielką moc, jeżeli potrafiła zmienić tak trudny przypadek, jak Ole. Chociaż z powodu nawału pracy niewiele o tym myśleliśmy, nie byliśmy już tymi samymi ludźmi, którzy przed dwoma laty opuścili Kopenhagę w obłokach haszyszowego dymu. Nasze pierwsze zadanie polegało na udostępnianiu również innym tego wszystkiego, czego się nauczyliśmy. Chcieliśmy zbudować most pomiędzy pełnym mocy przekazem Tybetu, a samodzielnymi ludźmi na Zachodzie. Zbyt wielu zainteresowanych buddyzmem wpadło tu już w pomieszanie po lekturze dziwacznych książek - powinni sie teraz dowiedzieć, że w Diamentowej Drodze nie chodzi o nudne rytuały, lecz o przekształcenie całego świata naszych doświadczeń w Czystą Krainę. W rzeczywistości jej metody obejmują przede wszystkim bliską życiu psychologię i głębokie nauki o mądrości poparte dwa tysiące pięćsetletnim dooświadczeniem. Pomagają one istotom lepiej żyć, lepiej umierać i lepiej się odradzać - dla pożytku wszystkich.

tłumaczenie :Anna Krochmal, Wojtek Tracewski, Wydawnictwo Czerwony Słoń, Gdańsk 2004

"Bungee mądrości" - Lama Ole Nydahl

Bunggie madrości

"Nie wierzcie w jakiekolwiek przekazy tylko dlatego, że przez długi czas obowiązywały w wielu krajach (...)
Nie akceptujcie niczego tylko z tego powodu, że ktoś inny to powiedział, że popiera to swym autorytetem jakiś mędrzec albo kapłan (...)
Nie wierzcie w wizje lub wyobrażenia, które uważacie za zesłane przez Boga.
Miejcie zaufanie do tego co uznaliście za prawdziwe po długim sprawdzaniu, do tego, co przynosi powodzenie wam i innym"

Budda - fragment Kalama Sutry

"Bungee mądrości" to książka dla wolnych, samodzielnych i krytycznie myślących ludzi na Zachodzie. To esencja nauk buddyzmu Diamentowej Drogi podana w przejrzysty sposób w formie pytań i odpowiedzi, których Lama Ole Nydahl udzielił podczas wielu wykładów m.in. w Polsce, Niemczech, Rosji i na Węgrzech. Lama Ole jest buddyjskim nauczycielem, ale nie jest mnichem. Dlatego pytania dotyczą wszystkich obszarów życia, nie tylko medytacji, ale również seksu, polityki, problemów w związkach partnerskich czy innych wyznań. Odpowiedzi Lamy pokazują, że buddyzm jest czymś więcej niż religią, psychologią czy filozofią. Jest ścieżką do trwałej wolności i radości umysłu.
Lama Ole Nydahl znany jest ze swej bezpośredniości i braku poprawności politycznej. Chociaż niektóre z jego wypowiedzi mogą się wydać szokujące czytelnikowi posiadającemu "tradycyjne" wyobrażenie o buddyźmie, w rzeczywistości są całkowicie zgodne z podejściem historycznego Buddy.

tłumaczenie: Wojciech Tracewski, Wydawnictwo Czerwony Słoń, Gdańsk 2003

"CZTERY PODSTAWOWE PRAKTYKI" - Lama Ole Nydahl

Cztery podstawowe praktyki

"Obrazy powstają i rozwijają się w umyśle, są przezeń przeżywane i w nim znowu się rozpuszczają. Są jak fale na morzu. Czy fale są samym morzem, czy też czymś różnym od niego ?"

Książka ta jest czymś więcej niż tylko buddyjskim podręcznikiem. Chodzi tutaj o żywy przekaz głębokiej mądrości Buddy - została ona napisana przez pochodzącego z Zachodu buddyjskiego mistrza. Lamie Ole Nydahlowi udało się przedstawić w zrozumiały i otwarty sposób liczące sobie tysiące lat bogactwo nauki. Podając cztery medytacje, umożliwia on czytelnikowi również przeżycie pierwszych doświadczeń z pełnymi mocy, wyzwalającymi metodami tybetańskiego buddyzmu.

tłumaczenie: Wojciech Tracewski, Wydawnictwo 108, Gdańsk 1995

"DOSIADAJĄC TYGRYSA" - Lama Ole Nydahl

Dosiadajac tygrysa

Jest to barwna opowieść o rozwoju tybetańskiego buddyzmu na Zachodzie. Po powrocie ze Wschodu Ole i Hannah Nydahl zaczynają zakładać ośrodki medytacyjne w Europie. Ich praca rozpoczęła się od audiencji u królowej Danii. Piwnica jednego z domów w historycznej części Kopenhagi stała się pierwszym centrum buddyzmu tybetańskiego w Europie, a za środek transportu służył przerdzewiały volkswagen bus, wyposażony w wyścigowe właściwości.

W charakterystyczny dla siebie, dowcipny, swobodny i niesentymentalny sposób Lama Ole wydobywa na światło dzienne zarówno pozytywne, jak też negatywne tendencje pojawiające się na drodze do ostatecznego celu Buddy: dania światu pełnych mocy i radości ludzi, których każde działanie będzie przynosić mu pożytek i błogosławieństwo.

tłumaczenie: Wojciech Tracewski, Wydawnictwo 108, Gdańsk 1994

"WIELKA PIECZĘĆ" - Lama Ole Nydahl

WIELKA PIECZĘĆ

Maha oznacza w sanskrycie "wielki", mudra natomiast "pieczęć" lub "znak". Nazwa ta pochodzi od obietnicy, jaką Budda dał przed dwoma tysiącami pięciuset pięćdziesięciu laty swoim bliskim uczniom: "Nie szukajcie żadnych nauk wyższych niż te, gdyż takie nie istnieją".

Pogląd mahamudry można porownać do rysunku na wodzie, znikającego w tej samej chwili, w ktorej się pojawia. W podobny sposób każde zjawisko staje się doskonałe i samoistnie się wyzwala, w tym samym momencie, w którym wyłania się z przestrzeni. Takie jest również oświecone działanie: rozgrywa się tu i teraz, nie zna obaw i oczekiwań, nie lgnie i nie odrzuca.

Lama Ole Nydahl komentuje tu napisany w XIV wieku, pełen głębokiego znaczenia tekst o naturze umysłu w niebanalny, współczesny sposób. "Wielka Pieczęć" opisuje ścieżkę i cel buddyzmu Diamentowej Drogi, a także umożliwia czytelnikowi głęboki wgląd w uwarunkowaną i ostateczną prawdę o rzeczywistości.

tłumaczenie: Wojtek Tracewski, Wydawnictwo Czerwony Słoń, Gdańsk 1999

"108 ODPOWIEDZI JOGINA" - Lama Ole Nydahl

108 ODPOWIEDZI JOGINA

Czym jest buddyzm? Jakich środków naucza Budda, by przełamać sztywne wyobrażenia i doświadczyć umysłu jako nieograniczonej przestrzeni i radości? W jaki sposób współczesny człowiek może wykorzystać do swego duchowego rozwoju sytuacje życia codziennego w pracy zawodowej, rodzinie i partnerstwie?

Książka ta składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi wykład wprowadzający wygłoszony przez Lamę Ole we wrześniu 1991 roku w Braunschweig, w Niemczech, drugą natomiast pytania i odpowiedzi nagrane w czasie jego wizyty w Polsce w sierpniu tego samego roku. Tekst ten to dobra okazja do poznania buddyzmu "z pierwszej ręki" dla tych, którzy mają na to ochotę.

Nakład wyczerpany. Książka dostępna wyłącznie w bibliotekach ośrodków. Możesz ją również przeczytać on-line

tłumaczenie: Wojciech Tracewski, Wydawnictwo ATEXT, Gdańsk 1993

"MOJA DROGA DO LAMÓW" - Lama Ole Nydahl

MOJA DROGA DO LAMÓW

W latach sześćdziesiątych z bogatych krajów Zachodu wyruszyli do Indii i Nepalu młodzi buntownicy: jedni szukali tam tanich narkotyków, inni duchowych mistrzów. Ole Nydahl z Kopenhagi i jego żona Hannah odbyli wtedy najdalszą podróż na Wschód, jaką można sobie wyobrazić: podróż do mistycznego centrum Azji. W Himalajach poznali Jego Świątobliwość XVI Gyalwa Karmapę, mistrza linii przekazu Kagyu, jednej ze szkół buddyzmu tybetańskiego, i zostali jego uczniami.

Ole Nydahl w tej książce opowiada historię własnej zdumiewającej przemiany: z hippisa żyjącego na poboczu prawa w powiernika najwyższych lamów Tybetu, mistrza medytacji i buddyjskiego lamę nauczającego na Zachodzie.

Nakład wyczerpany. Książka dostępna wyłącznie w bibliotekach ośrodków.

tłumaczenie: Wojciech Tracewski, Wydawnictwo Głodnych Duchów, Warszawa 1991

"Z BOGACTWA UMYSŁU" - Lama Ole Nydahl

Z BOGACTWA UMYSŁU

fragment książki :

"Prawdziwe spoczywanie w umyśle oznacza, że jesteśmy samym przeżywającym, poza obawami i oczekiwaniami. Rozpoznajemy wówczas, że za wyjątkiem samej przestrzeni, wszystkie zjawiska kiedyś powstały, ciągle się zmieniają i w końcu znowu się rozpuszczają."

"Jeśli patrzymy na zjawiska z poziomu nieustraszoności, wszystko staje się wyrazem nieskończonego bogactwa przestrzeni. Śmierć i narodziny ukazują jej grę. Doświadczenie nieograniczoności umysłu budzi w nas głęboką miłość. Działamy więc - dysponując dojrzałym wglądem - długofalowo dla dobra wszystkich istot, wolni od pomieszania, poprawności politycznej i pozornych rozwiązań, typowych dla naszych czasów."

Tłumaczenie: Wojtek Tracewski, Wydanie I KF Sp. z o.o., Gdańsk 2011

"WIELKA PIECZĘĆ" - Lama Ole Nydahl (WYDANIE DRUGIE)

WIELKA PIECZĘĆ

fragment książki :

"Prawda przenika wszystko – wibrację każdej cząsteczki, przychodzenie i odchodzenie, narodziny i śmierć. Zjawiska wydają nam się prawdziwe tylko dlatego, że działa przyczyna i skutek. Czy ludziom niesamodzielnym się to podoba, czy też nie, powstawanie i rozpad nie potrzebują ani stwórcy, ani żadnej innej siły sprawczej, ani potwierdzenia. Bezpośredni wgląd, który rozwija się wraz z tym zrozumieniem, łączy się także z podstawą wszystkich szlachetnych właściwości: nieustraszonością. Powstaje ona sama z siebie, gdy umysł zrozumie, że jest niezniszczalny, ponieważ jest przestrzenią."

„Wielka Pięczęć” -to obszerny komentarz Lamy Ole Nydahla do pieśni ułożonej przez żyjącego na przełomie XIII i XIV wieku III Karmapę Rangdziung Dordże – urzeczywistnionego mistrza medytacji i zwierzchnika szkoły Kagyu, jednej z czterech największych tradycji buddyzmu tybetańskiego.

Lama Ole Nydahl ponad 40 lat temu otrzymał pełny przekaz nauk buddyzmu Diamentowej Drogi od XVI Karmapy Rangdziung Rigpe Dordże, zwierzchnika szkoły Kagyu, i od tamtego czasu na prośbę swego nauczyciela nieprzerwanie rozprzestrzenia nauki Buddy na Zachodzie. Założył na całym świecie ponad 600 świeckich ośrodków medytacji, działających obecnie pod duchowym przewodnictwem XVII Karmapy Trinleja Taje Dordże. Trudno znaleźć przykład nauczyciela, który w tak dużym stopniu przyczyniłby się do przeniesienia buddyzmu na Zachód i dostosowania jego metod pracy z umysłem do predyspozycji zachodnich praktykujących.

Tłumaczenie: Wojtek Tracewski, Wydanie II, poprawione, rozszerzone KF Sp. z o.o., Gdańsk 2009

"MAHAMUDRA" LAMA GENDYN RINPOCZE

MAHAMUDRA

Lama Gendyn Rinpocze (1918-1997) wybitny mistrz buddyjski ze szkoły Kagju studiował i praktykował medytacje pod kierunkiem najznamienitszych nauczycieli tej szkoły. Po najeździe Chińczyków na Tybet w 1959 roku Gendyn Rinpocze przedostał się do Indii. Później kierował klasztorem w Butanie. Odbywał wieloletnie odosobnienia medytacyjne. W roku 1975 na prośbę J.Ś. XVI Karmapy osiedlił się w Francji, gdzie założył i prowadził klasztor Dhagpo Kagju Ling, poświęcając się nauczaniu ludzi Zachodu.

Książka "Mahamudra" Lamy Gendyna Rinpocze przedstawia podstawy nauk o naturze umysłu, które są szczególnie popularne w szkołach Kagju i Ningma buddyzmu tybetańskiego. Jest to ważna lektura zarówno dla zaawansowanych, jak i początkujących adeptów buddyzmu, a nawet dla ludzi nieinteresujących się buddyzmem. Czytelnik znajdzie tu cenne wskazówki, jak żyć pełniej i bardziej szczęśliwie, jak zachować się w obliczu śmierci. Bezpośredni, ciepły i przejrzysty styl nauczania Lamy Gendyna Rinpocze sprawia, że książka ta nie pozostawia nikogo obojętnym - jest darem oświeconego mistrza tybetańskiego dla nas wszystkich.

tłumaczenie: Aleksandra Migacz, Wydawnictwo A, Kraków 2004

"MARPA TŁUMACZ"

MARPA TŁUMACZ

Z wywiadu z Lamą Ole Nydahlem :

Jeżeli chce się przekroczyć Himalaje dzisiaj, wystarczy znaleźć trzeźwego kierowcę i pokonać kilku twardogłowych urzędników, lecz w czasach Marpy było to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie. Na przykład sto lat wcześniej Tybetańczycy postanowili przyjąć religię i alfabet z Indii, po tym jak przyjęli już prawie wszystko inne od Chińczyków. W tym celu wysłali stu ośmiu młodych ludzi z Wyżyny Tybetańskiej do Indii, lecz tylko ośmiu z nich powróciło. Dlatego przedarcie się trzykrotnie przez Himalaje było nie lada osiągnięciem i jest dowodem na wytrzymałość Marpy, szczególnie, że ostatnią podróż odbył już w podeszłym wieku. [...] Chociaż Marpa pochodził z wysokich gór Tybetu, w których panował arktyczny klimat, spędził w sumie ponad szesnaście lat w tropiku północnych Indii, gromadząc nasz przekaz Kagyu. Oznacza to z pewnością, że posiadał więcej bardziej heroicznych właściwości niż te, które sugerowałby szacowny skądinąd tytuł "tłumacz" (tyb. lotsała). Dla mnie Marpa jest najsilniejszym człowiekiem o niewzruszonym umyśle, któremu ufa się od razu przy pierwszym spotkaniu. Był poza wszelkimi grami, jak skała, był prawdziwym bohaterem Diamentowej Drogi.

tłumaczenie: Artur Przybysławski, Wydawnictwo Hung, Opole 2004

"PODSTAWOWE POJĘCIA BUDDYJSKIE" MANFRED SEEGERS

PODSTAWOWE POJĘCIA BUDDYJSKIE

Przejrzysta wiedza na temat głównych pojęć w buddyźmie ma podstawowe znaczenie zarówno dla studiowania jak też praktyki nauk Buddy. W niniejszym zestawieniu, opartym na dziele "Skarbnica wiedzy", które napisał wielki uczony i mistrz medytacji z XIX w. Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje, zostały dokładnie wyjaśnione najważniejsze pojęcia Dharmy. W zależności od zainteresowania można koncentrować się na poszczególnych pojęciach, albo też czytać książkę jako całośc, mając w ten sposób obszerny przegląd nauk Buddy. Wiele z wyszczególnionych pojęć zostało wyjaśnionych po raz pierwszy w języku polskim. Wyjaśnienia ich otwierają drogę do poznania tej wielkiej skarbnicy najwyższej mądrości.

Książki oparte na rdzennych tekstach buddyjskich nie zawsze są łatwe w odbiorze, dlatego dobrze byloby przeczytać przed nimi "Jakimi rzeczy są" Lamy Ole Nydahla, zeby uzyskać pewne podstawy buddyzmu i ułatwić sobie lekturę.

tłumaczenie: Jan Łazicki, Olsztyn 2002 r.

"SZALONY JOGIN DRUKPA KUNLEY"

SZALONY JOGIN DRUKPA KUNLEY

W buddyzmie tybetańskim wielcy jogini, tacy jak Drukpa Kunlej, stawiali często swych uczniów w sytuacjach, które rozpuszczały ich dotychczasowy, zbudowany na nawykach świat I uwalniały nowe aspekty ich wrodzonego potencjału. Bardzo często droga ta oznaczała przełamywanie licznych tabu, które w kulturach azjatyckich wiązały się z fizycznością. Dlatego nauczyciele tak zwanej szalonej mądrości zmuszali czasami swych uczniów do rozebrania się publicznie do naga czy też do innych niekonwencjonalnych, skrajnych zachowań. Stanowiło to doskonały sprawdzian wewnętrznej wolności danej osoby. Szok wywołany nową sytuacją, w której nie można się było oprzeć na tradycji, był bardzo mocny, zaś konieczność odwołania się do takich wartości, jak przyjaźń I zaufanie do grupy lub ostatecznie do samej przestrzeni, miała moc kształtowania charakteru ucznia.

tłumaczenie: Artur Przybysławski, Piotr Jankowski, Opole 2003

"MEDYTACJA" MANFRED SEEGERS

MEDYTACJA

Medytacja to element osobistej, wewnętrznej praktyki, zawarty w programie wszystkich wielkich religii i różnych szkół duchowych. Istnieją medytacje oparte na słowie, na obrazie, na kolorach, świetle czy dźwięku. Osobie, która dopiero zaczyna się tym interesować, trudno jest się odnaleźć wśród tylu możliwości.

Ogólnie wiadomo, że medytacja łagodzi zmęczenie ciała i umysłu, umożliwiając nam lepsze i dłuższe życie. Czasopisma dla kobiet zachwalają jej odmładzające działanie, twierdząc, że do zewnętrznego piękna dodaje to wewnętrzne, a magazyny dla mężczyzn sugerują, że duchowy wymiar medytacji ułatwia prowadzenie nowoczesnego stylu życia.

Wprawdzie łatwo jest rozpoznać pożytek płynący z medytacji, jednak różnorodność jej zastosowań oraz technik prowadzi do pomieszania. Pomocne będzie w takiej sytuacji oparcie się na starym, sprawdzonym systemie, będącym owocem wielowiekowego doświadczenia pracy z umysłem. Pewność, jaką daje taki sprawdzony system, jest prawdopodobnie głównym powodem, dla którego zainteresowanie buddyzmem stale rośnie. Wśród wielkich religii światowych buddyzm wyróżnia się tym, że umożliwia doświadczenie trwałego szczęścia poprzez głęboki wgląd w naturę zjawisk, a nie jedynie poprzez czystą wiarę lub zwariowane eksperymenty. Buddyzm nie zna dogmatów, pozwala na kwestionowanie wszystkiego. Medytacja buddyjska ma na celu przekształcenie w żywe doświadczenie wiedzy uzyskanej dzięki intelektowi i nauce. Celem nauk Buddy jest pełny rozwój drzemiących w nas możliwości na poziomie ciała, mowy i umysłu. Medytacja pomaga w rozpoznaniu i rozwijaniu naszego wewnętrznego bogactwa dla pożytku wszystkich istot.

Manfred Seegers (ur. 1951) - niemiecki publicysta, uznany nauczyciel buddyzmu Diamentowej Drogi. Ukończył pięcioletni program studiów buddyjskich pod przewodnictwem Khenpo Thubtena w Niemczech. W latach 1990-2000 studiował, a następnie prowadził zajęcia w Karmapa International Buddhist Institute (KIBI) w New Delhi w Indiach, gdzie uzyskał tytuł Bachelor of Arts w dziedzinie filozofii buddyjskiej. Na prośbę XIV Szamara Rinpocze oraz Lamy Ole Nydhala udziela w wielu krajach publicznych wykładów i prowadzi seminaria poświęcone Dharmie. W roku 2002 ukazała się w Polsce jego książka Podstawowe pojęcia buddyjskie opracowana na podstawie Skarbnicy Wiedzy Dziamgona Kongtrula Lodro Taje.

tłumaczenie: Renata Daszek, Marta Szczęśniewicz Wydawnictwo HUNG, Opole 2009

"ALBUM "SPACE & BLISS

SPACE & BLISS

Piękny album wydany z okazji "Space & Bliss" - wystawy buddyjskich posążków, która odbyła się na University of Arts, Berlin, 2003.

Zawiera zdjęcia prawie 70 posążków reprezentujących Buddę, Dharmę, Sangę, Lamę, Idama i Strażnika wraz z opisami w języku angielskim i niemieckim. Ponadto ponad 20 rytualnych przedmiotów takich jak dzwonek, dordże, kapala, phurba, mala, mandala, damaru, itd. Oprócz niebywałych walorów estetycznych album stanowi rzetelne źródło wiedzy na temat symboliki buddyjskiej.

Wydanie I Buddhistischer Verlag, Wuppertal 2003
^ Top

KARMAPA FUNDATION

Książki są do nabycia "on-line" w Fundacji "Karmapa Foundation", oraz dostępne we wszystkich ośrodkach Karma Kagyu w Polsce

Wszystkie książki dostępne są także w innych wersjach językowych (niemiecki, angielski).

^ Top