XVI Karmapa
Kagyu

Linia karmapów

W 1110 w Tybecie urodził się Dysum Czienpa. Był bardzo uzdolnionym dzieckiem i już od najmłodszych lat studiował wraz z ojcem (buddyjskie nauki). Jako dwudziesto- i trzydziestolatek znalazł wielkich nauczycieli, m.in. Gampopę. Osiągnął oświecenie w wieku pięćdziesięciu lat, praktykując jogę snu. Był odtąd uważany za Karmapę, manifestację Awalokiteśwary.

Kagyu

Linia Karma Kagyu

Linia Karma Kagyu należy do jednej z czterech głównych szkół Buddyzmu Tybetańskiego. Jako linia bezpośredniego, ustnego przekazu, szczególnie wysoko ceni medytację i poprzez związek z wykwalifikowanym nauczycielem może przynieść pełne, bezpośrednie doświadczenie natury umysłu. Metody Karma Kagyu były przekazane przez historycznego Buddę Śiakjamuniego jego najbliższym uczniom. Metody te były potem przekazywane dalej przez indyjskich mistrzów Buddyzmu (Mahasiddhów) takich jak Naropa i Maitripa oraz słynnych tybetańskich urzeczywistnionych (joginów) Marpę i Milarepę, którzy uczynili Linię naturalistycznym, świeckim ruchem. Od XII wieku kolejne świadome inkarnacje Gjalła Karmapów podtrzymywały nauki żywymi i pełnymi mocy aż do dnia dzisiejszego. Dziś, wielcy tybetańscy nauczyciele buddyjscy (tyb. Lamowie) jak Jego Świątobliwość XVII Karmapa Trinley Taje Dordże, Szamar Rinpocze, Szierab Gjaltsen Rinpocze i Dżigme Rinpocze przekazują tę nieprzerwaną mądrość goszcząc w wielu ośrodkach buddyzmu Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu na całym świecie.

Szkoła Karma Kagyu oferuje praktyczne nauki, możliwe do zastosowania w codziennym życiu. Bogactwo metod jest dostępne również świeckim ludziom, aby mogli rozwijać naturalne bogactwo i przejrzystość umysłu, zarówno poprzez medytację jak i przez swoje codzienne czynności. Dach wyzwalającej Wielkiej Pieczęci (skt. Mahamudry)podtrzymywany jest przez trzy filary: sprawdzalne, niedogmatyczne nauki, medytację i środki do utrwalenia poziomów świadomości , które się osiąga.

Karmapa

Jest zwierzchnikiem Karma Kagyu (Karma Kagyu), największej z kilku buddyjskich linii przekazu, które tworzą szkołę Kagyu (Kagju), jedną z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego. Obecnie jest to najdynamiczniej rozwijająca się szkoła buddyzmu w Europie.

Imię Karmapa oznacza w dosłownym tłumaczeniu Pan Aktywności. Karmapowie wyrażają aktywność wszystkich buddów dla dobra istot i uważani są za manifestację bodhisattwy współczucia - Awalokiteśwary.

Karmapa jest pierwszym świadomie odradzającym się tulku w Tybecie. Jego pojawienie zostało przepowiedziane przez samego Buddę (w sutrach Bhadrakalpa, Samadhiraja, Lankavatara) oraz Padmasambhavę.

Buddyści uważają, że wielcy mistrzowie medytacji dzięki swoim duchowym zdolnościom potrafią przewidzieć okoliczności swojego kolejnego odrodzenia. Dzięki wskazówkom pozostawionym przez Dysum Czienpa jego najbliższym uczniom udało się odnaleźć i rozpoznać jego kolejną inkarnację Karma Pakshi. W ten sposób stał się on pierwszym świadomie odradzającym się tybetańskim lamą.

Od tego czasu w kolejnych odrodzeniach Karmapa powraca jako duchowy nauczyciel i dzierżawca unikalnych metod i nauk szkoły Karma Kagyu.

^ Top