XVI Karmapa
Karma

Karma

Czym jest karma?

Karma oznacza "przyczynę i skutek", nie los. Każdy jest odpowiedzialny za swoje własne życie.To zrozumienie pozwala nam świadomie gromadzić pozytywne wrażenia prowadzące do szczęścia i unikać zasiewania nasion przyszłego cierpienia. Jeszcze niedojrzałą pozytywna karmę można wzmocnić przy pomocy zręcznych środków Diamentowej Drogi, a negatywną zmniejszyć lub przekształcić w mądrość.

Medytacja

Medytacja

Czym jest medytacja?

Medytacja oznacza w buddyzmie "wolne od wysiłku spoczywanie w tym co jest". Można urzeczywistnić ten stan dzięki uspokojeniu i opanowaniu umysłu, budzącym współczucie i mądrość, lub pracy z wewnętrznymi energiami i formami buddów ze światła. Najskuteczniejsza jest jednak ciągła identyfikacja z własną naturą buddy oraz doświadczanie wszystkiego jako Czystej Krainy, jak naucza tego Diamentowa Droga. Gdy postrzegający, to co jest postrzegane i sam akt postrzegania stają się jednością - zarówno w czasie sesji medytacyjnych, jak też poza nimi - osiągamy cel, Mahamudrę.

Wyzwolenie

Wyzwolenie i Oświecenie

Wyzwolenie jest pierwszym buddyjskim celem. Na drodze do niego odkrywamy najpierw, że zarówno ciało, jak też myśli i uczucia cały czas się zmieniają i dlatego nie ma żadnych podstaw do wiary w istnienie rzeczywistego „ego” czy też „ja”. Kiedy sobie to rzeczywiście uzmysłowimy, przestajemy czuć się jak tarcza strzelecka i nie bierzemy już cierpienia osobiście. Kolejnym i ostatecznym krokiem jest oświecenie. W tym stanie przejrzyste światło umysłu promieniuje już poprzez każde doznanie. W każdej chwili umysł cieszy się swymi swobodnie manifestującymi się właściwościami, każde doświadczenie staje się spontaniczne i pozbawione wysiłku.

Oswiecenie

Co oznacza "Wyzwolenie" i "Oświecenie"?

Osiągając wyzwolenie odkrywany, ze ciało, myśli i uczucia nieustannie się zmieniają i dlatego nie mogą stworzyć żadnego rzeczywistego ego albo "ja". Dzięki temu nie przeżywamy już więcej samych siebie jako celu ostrzału, ponieważ nie bierzemy cierpienia osobiście. Gdy myślimy "istnieje cierpienie" zamiast "ja cierpię", nie możemy już więcej zostać zranieni i stajemy się wolni. Oświecenie jest kolejnym i ostatecznym krokiem. W tym stanie przejrzyste światło umysłu promieniuje przez każde doświadczenie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, "tutaj" i "tam", są wszystkie wyrazem ponadczasowego bogactwa umysłu. Oświecony umysł w naturalny sposób wyraża nieustraszoność, radość i współczucie oraz pozostaje wolny od wysiłku i spontaniczny we wszystkim, co się wydarza.

^ Top

Nauki Buddy

Nauki Buddy, które czynią istoty nieustraszonymi, radosnymi i współczującymi stanowią główną religię w kilku krajach azjatyckich, a od wczesnych lat 70-tych głęboki pogląd buddyjski ze swoją wielką ilością metod, inspiruje i fascynuje coraz więcej ludzi w kulturach zachodnich.Budda naucza zarówno o ostatecznej jak i uwarunkowanej naturze rzeczywistości w sposób który sprawia, że buddyzm bezpośrednio odnosi się do naszego codziennego życia. Zrozumienie tych nauk umożliwia osiągnięcie trwałego szczęścia. Budda nie próbuje narzucić żadnych dogmatów a jedynie udziela przyjacielskich rad, zachęcając jednocześnie do krytycznego stawiania pytań. Dzięki użyciu właściwej medytacji, intelektualne zrozumienie nauk staje się osobistym doświadczeniem a dodatkowe metody pozwalają na umocnienie poziomu osiągniętego dzięki praktyce medytacyjnej. Celem buddyzmu jest całkowite odkrycie wrodzonych możliwości ciała, mowy i umysłu, właściwych każdej czującej istocie. Poprzez swoje nauki Budda jest postrzegany jako ponadczasowe zwierciadło dla obecnego już w umyśle potencjału.

Untitled document