XVI Karmapa

Randziung Rigpe DordŻe

Szesnasty Karmapa Rangdziung Rigpi Dordże urodził się w Denkhok
we wschodnio-tybetańskiej prowincji Derge. Służący piętnastego Karmapy Dżampal
Tsulrim otrzymał od niego list z przepowiednią warunków, w jakich odrodzi się kolejny
Karmapa. Przekazał ten list Beru Czientse, Situpie i Dziamgon Kongtrulowi w Tsurpu
aby wyjaśnili pewne punkty i niezwłocznie wysłali wyprawę, która szczęśliwie
odnalazła dziecko. Zabrano je do klasztoru Palpung, gdzie otrzymał
od Situ Pema Łangczok święcenia mnisie i nauki, i gdzie złożył ślubowanie bodhisattwy.
Beru Czientse Lodro Mizat Pampai Gocza nauczał Karmapę Tantry, Bokar Rinpocze
uczył go Sutr, natomiast Dziamgon Palden Kjentse Ozer nauczał go Mahamudry
i Sześciu Jog Naropy. Za swych głównych nauczycieli szesnasty Karmapa uważał
Situ Pema Łangczok i Dziamgon Czientse Ozera.

XVII Karmapa

Trinlej Taje DordŻe

Trinlej Taje Dordże (tyb. ཕྲིན་ལས་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེ་) – urodził się 6 maja 1983 roku w Lhasie w Tybecie. Jest starszym synem III Mipama Rinpocze, lamy ze szkoły Ningmapa, i Deczen Łangmo, pochodzącej z arystokratycznej rodziny, wywodzącej swoje drzewo genealogiczne od króla Gesara.[3] (młodszy syn Mipama Rinpocze – XIV Sonam Tsemo Rinpocze – został rozpoznany jako tulku w szkole Sakjapa i Gelugpa). W wieku jednego i pół roku chłopiec zaczął mówić ludziom, iż jest Karmapą. W marcu 1994 roku Taje Dordże i jego rodzina uciekli z Tybetu do Nepalu, a stamtąd do Indii, gdzie w New Delhi podczas ceremonii powitalnej został formalnie rozpoznany jako XVII Karmapa przez Szamara Rinpocze[3]. W listopadzie 1996 roku stał się mnichem, przyjmując ślubowania i schronienie w czasie wielkiej ceremonii w świątyni Bodhgaya, miejscu w którym Budda osiągnął oświecenie. Otrzymał wtedy imię Trinlej Taje Dordże. Rozpoznanie XVII Karmapy Trinleja Taje Dordże odbyło się zgodnie z wielowiekową tradycją Karma Kagyu.

 

Oficjalna polska strona Karmapy

Szamar Rinpocze

Uznawany za emanację Buddy Amitaby, Kunzig Szamar Rinpocze jest drugim, po Gjalła Karmapie, lamą w duchowej hierarchii szkoły Karma Kagyu buddyzmu tybetańskiego. Pierwszy Szamar Rinpocze, Kedrup Trakpe Senge (1283-1349) był głównym uczniem III Karmapy Randziunga Dordże. Jego druga inkarnacja, Kaczo Łangpo otrzymał od IV Karmapy Rolpe Dordże Czerwoną Koronę, która jest wierną kopią Czarnej Korony Karmapy. Wraz z przekazaniem Czerwonej Korony Karmapa obdarował go imieniem Szamarpa – „ten który nosi Czerwoną Koronę”. Od tej pory teksty Karma Kagyu mówią o dwóch Karmapach – Karmapie Czarnej Korony i Karmapie Czerwonej Korony, którzy przez stulecia zamieniają się rolami nauczyciela i ucznia, a ich umysły uważane są za nieoddzielne. J.Ś. 14. Kunzig Szamar Rinpocze Mipam Czokji Lodro urodził się w 1952 roku w Derge w Tybecie jako bratanek J. Ś. 16. Karmapy. Został rozpoznany jako inkarnacja Szamarpy w wieku 6 lat i zabrany do klasztoru Jang Czen, głównej siedziby Szamarpów w Tybecie. Opuścił Tybet w wieku 9 lat i udał się do Sikkimu w Indiach razem z 16. Karmapą, gdzie zamieszkał i uczył się pod jego kierunkiem. Kunzig Szamar Rinpocze otrzymał wszystkie nauki i przekazy szkoły Karma Kagyu od 16. Karmapy w klasztorze Rumtek w Sikkimie. W marcu 1994 roku oficjalnie rozpoznał Trinleja Taje Dordże jako 17. Gjalła Karmapę.

Strona internetowa Szamara Rinpocze

Lobpyn Tseczu Rinpocze

Lobpyn Tseczu Rinpocze urodził się w królestwie Bhutanu w 1918 roku i był jednym z ostatnich wielkich mistrzów medytacji, którzy otrzymali głęboki i intensywny trening w jeszcze wolnym Tybecie. Kiedy miał 13 lat, opuścił Bhutan by pobierać nauki i praktykować pod duchową opieką swego wuja Lamy Szieraba Dordże w Nepalu. Tam otrzymał pełen trening dharmy i medytował w surowych warunkach, w jaskiniach Milarepy i świętych miejscach Guru Rinpocze. W 1944 roku Lobpyn Tseczu spotkał J.Ś. 16. Gjalła Karmapę, który został jednym z jego najważniejszych mistrzów. W następnych latach Lobpyn Tseczu Rinpocze stał się kluczową postacią dla praktykujących dharmę w Nepalu. W 1978 roku, na zaproszenie swych pierwszych zachodnich uczniów Lamy Ole Nydahla i jego żony Hannah, przyjechał do Europy. Od tego czasu intensywnie podróżował, odwiedzając Europę, obie z Ameryk i Australię, udzielając nauk i niezliczonych inicjacji. Ukończył budowę Stupy Kalaczakry w Hiszpanii a także 16 innych stup w Europie i Azji. Ostatnie przedsięwzięcie Tseczu Rinpocze, Stupa Oświecenia w Benalmadena w Hiszpanii jest klejnotem wieńczącym dorobek jego życia. Rinpocze zmarł 10 czerwca 2003 roku w wieku 85 lat, cztery miesiące przed inauguracją swego wspaniałego dzieła. Potężna moc jego współczucia jest odczuwana przez ludzi niezależnie od ich pochodzenia i światopoglądu i przynosi pożytek wszystkim istotom.

Lama Ole Nydahl

Lama Ole Nydahl jest jednym z niewielu na Zachodzie tak wysoko wykwalifikowanych lamów i nauczycieli medytacji w tradycji buddyzmu szkoły Karma Kagyu. Wraz ze swoją żoną Hannah zostali w roku 1969 pierwszymi zachodnimi uczniami 16. Gialła Karmapy. Po trzech latach studiowania buddyjskiej filozofii oraz intensywnego treningu medytacji, kiedy otrzymał m. in. przekaz unikalnej tantrycznej praktyki zwanej Jogą Świadomego Umierania (tyb. Poła), Ole Nydahl, na życzenie 16 Karmapy rozpoczął nauczanie buddyzmu w Europie. Od tego czasu Lama Ole przekazuje błogosławieństwo linii dając wykłady niemal każdego dnia w innym mieście i podróżując z naukami po całym świecie. Jego głęboka wiedza i dynamiczny styl nauczania inspirują tysiące ludzi przychodzących na jego wykłady i uczestniczących w kursach medytacyjnych. Burząc w niestereotypowy sposób błędne koncepcje ludzi na temat buddyzmu oraz życia. Do dzisiejszego dnia założył 600 ośrodków Diamentowej Drogi, w 44 krajach na całym świecie. Jego wyjątkowy styl przekazywania nauk, oparty na połączeniu nowoczesności i dwuipółtysiącletniej wiedzy, pozwolił stworzyć największą na Zachodzie sieć praktykujących metody buddyzmu Diamentowej Drogi. Lama Ole jest autorem kilku książek, takich jak m. in.: „O naturze rzeczy”, „Buddowie dachu świata”, „Dosiadając tygrysa” czy „Wielka Pieczęć”.

Strona internetowa Lamy Ole Nydahla

Hannah Nydahl

W grudniu 1969 roku, Hannah Nydahl i jej mąż Ole zostali pierwszymi zachodnimi uczniami J.Ś. 16. Karmapy. Przez ponad 30 lat Hannah była tłumaczem najwyższych lamów linii Karma Kagyu, a także zajmowała się przekładaniem z języka tybetańskiego tekstów dotyczących buddyjskiej filozofii. Hannah Nydahl zmarła 1 kwietnia 2007 roku w Kopenhadze.

Dzigme Rinpocze

Lama Dzigme Rinpocze urodził się w rodzinie szesnastego Karmapy jako brat Szamara Rinpocze. Otrzymał obszerne instrukcje od Karmapy, który podczas swej pierwszej wizyty na Zachodzie, zostawił go tu jako swego reprezentanta. Od tej pory Lama Dzigme Rinpocze prowadzi główną siedzibę Karmapy w Europie, Dhagpo Kagyu Ling we Francji. Często wykłada tam Dharmę Buddy, podczas jego obecności miejsce to zmieniło się z małej wiejskiej farmy w wielki ośrodek medytacyjny. Poza swymi zdolnościami organizacyjnymi jest również wielce szanowanym lamą. Wielu ludzi odniosło korzyść z jego głębokiej wiedzy i mądrości, zrozumienia zachodniego stylu, praktyczności, ciepła i poczucia humoru.

Szierab Dzialtsen

Szierab Gjaltsen Rinpocze - wysoki lama linii Karma Kagyu. XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże wyświęcił Szieraba Rinpocze na mnicha w Rumteku. Szierab był wyjątkowo uzdolnionym uczniem, opanował wszystkie aspekty tradycyjnych studiów buddyjskich, od sutr i tantr, przez rytuały i muzykę, aż po wiedzę, sztukę i kompozycję. Rinpocze ma wiele aktywności. Jest mistrzem trzyletnich odosobnień w ośrodku Pharping. Kilka razy w roku prowadzi w swoim klasztorze na wzgórzu Swajambu praktyki niungne i Kochających Oczu. Bierze w nich udział kilka tysięcy uczniów. Na przestrzeni wielu lat wypowiedziano tam 15 miliardów mantr Kochających Oczu. Szierab Rinpocze nazywany jest maniłą. Jest to tytuł nadawany mistrzom, którzy powtórzyli w medytacji Kochających Oczu przynajmniej miliard mantr *OM MA NI PE ME HUNG.*

"Najgłębszą ze wszysktich praktyk i najkrótszą drogą do urzeczywistnienia
jest stopienie własnego umysłu z umysłem nauczyciela."
Dilgo Czientse Rinpocze

... >>>>>>>