XVI Karmapa

Nasze ośrodki nie są oderwanymi od życia instytucjami. To założone i prowadzone przez przyjaciół miejsca, w których spotykamy się, by czerpać z ponadczasowej mądrości nauk Buddy, medytować, wymieniać doświadczeniami, dzielić rozwojem oraz uczestniczyć we wspólnych aktywnościach.

Medytacja

Medytacja

Czym jest medytacja?

Medytacja oznacza w buddyzmie "wolne od wysiłku spoczywanie w tym co jest". Można urzeczywistnić ten stan dzięki uspokojeniu i opanowaniu umysłu, budzącym współczucie i mądrość, lub pracy z wewnętrznymi energiami i formami buddów ze światła. Najskuteczniejsza jest jednak ciągła identyfikacja z własną naturą buddy oraz doświadczanie wszystkiego jako Czystej Krainy, jak naucza tego Diamentowa Droga. Gdy postrzegający, to co jest postrzegane i sam akt postrzegania stają się jednością - zarówno w czasie sesji medytacyjnych, jak też poza nimi - osiągamy cel, Mahamudrę.

Kursy

Wykłady i kursy medytacyjne

Osiągając wyzwolenie odkrywany, ze ciało, myśli i uczucia nieustannie się zmieniają i dlatego nie mogą stworzyć żadnego rzeczywistego ego albo "ja". Dzięki temu nie przeżywamy już więcej samych siebie jako celu ostrzału, ponieważ nie bierzemy cierpienia osobiście. Gdy myślimy "istnieje cierpienie" zamiast "ja cierpię", nie możemy już więcej zostać zranieni i stajemy się wolni. Oświecenie jest kolejnym i ostatecznym krokiem. W tym stanie przejrzyste światło umysłu promieniuje przez każde doświadczenie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, "tutaj" i "tam", są wszystkie wyrazem ponadczasowego bogactwa umysłu. Oświecony umysł w naturalny sposób wyraża nieustraszoność, radość i współczucie oraz pozostaje wolny od wysiłku i spontaniczny we wszystkim, co się wydarza.

Biblioteka

Biblioteka

Ośrodkowa biblioteczka proponuje buddyjskie książki i czasopisma dotyczące przekazu linii Karma Kagyu, a także zbiór filmów, kaset i płyt kompaktowych z wykładami nauczycieli. Można skorzystać z nich na miejscu lub wypożyczyć po uzgodnieniu tego z osobą pełniącą funkcję bibliotekarza. W ośrodku można również kupić książki, czasopisma, teksty medytacji oraz nagrania wykładów naszych nauczycieli.

Festiwal

Festiwal Kultury buddyjskiej

Festiwale odbywają się w kilkunastu największych miastach Polski. Celem Festiwali jest zaprezentowanie ginącej kultury buddyzmu tybetańskiego oraz dostarczenie rzetelnej informacji i praktycznej wiedzy na temat nauk Buddyzmu Diamentowej Drogi. W ich ramach odbywaja sie wykłady, wystawy, projekcje filmów, promocje książek, koncerty muzyczne. Nasz ośrodek włączył to wydarzenie jako impreze cykliczną organizowaną co dwa lata w Rzeszowie. Pierwsza Festiwal odbył sie w Rzeszowie w 2010 roku.

Po medytacji

"Po medytacji"

Lama Ole często podkreśla wagę bezpośredniego kontaktu i wymiany międzyludzkiej, które zachodzą w naszych ośrodkach. Jako ludzie świeccy, nieskrępowani mnisimi ślubowaniami, możemy cieszyć się wszystkimi radościami życia. Należy do nich również udział we wspólnych imprezach. Wśród członków rzeszowskiej sangi mamy wiele wspaniałych sobowości. Doskonałe towarzystwo zapewnia wysoki poziom radości a styl nie spada poniżej przyzwoitego;)

Mala

Kim Jesteśmy?

Jesteśmy jednym z ponad 600 rozsianych po całym świecie świeckich ośrodków i grup medytacyjnych buddyzmu Diamentowej Drogi należących do linii Karma Kagyu, jednej z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego.

Wszystkie one zostały założone przez Lamę Olego Nydahla i znajdują się pod duchową opieką Jego Świątobliwości 17. Karmapy Trinleja Taje Dordże, zwierzchnika naszej tradycji.

Buddyjski Ośrodek Medytacyjny w Rzeszowie istnieje od 2001 roku. Od tamtej pory odbywają się tutaj regularne medytacje, wykłady nauczycieli buddyjskich, oraz tzw. kursy medytacyjne podczas których z większą intensywnością zajmujemy się praktyką i wpólnym spędzaniem czasu.

Związek Buddyjski

Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu jest związkiem wyznaniowym oficjalnie zarejestrowanym w Polsce w 1984 roku. Nie podlega żadnym organizacjom zagranicznym, chociaż stanowi część ogólnoświatowej sieci ośrodków buddyjskich linii Karma Kagyu - jednej z czterech głównych tradycji buddyzmu tybetańskiego.

Obecnie w Związku zrzeszonych jest 40 ośrodków i grup medytacyjnych działających w całej Polsce. Zostały one założone przez Lamę Olego Nydahla i znajdują się pod duchową opieką XVII Karmapy Taje Dordże, zwierzchnika naszej tradycji. Więcej możesz przeczytać na stronie ogólnopolskiej www.buddyzm.pl

Jeżeli chciałbyś zostać członkiem związku buddyjskiego, szczegółowe informacje możesz uzyskać w ośrodku rzeszowskim.

^ Top