16/10/2013
Kategoria: Wydarzenia w Polsce
Napisał: Admin

" O śmierci i odrodzeniu"

Nowa książka Lamy Ole Nydahla do nabycia w księgarniach i na stronie www.kfshop.pl
od 16 kwietnia

 

Dokąd odchodzimy?

Co czujemy, gdy umieramy?

Czy możemy umierać świadomie?

 

 

 

 

 

Lama Ole Nydahl w swojej książce szczegółowo opisuje, czego doświadczamy podczas procesu umierania, a także wyjaśnia, co się wydarza pomiędzy śmiercią a odrodzeniem. Ta książka to pierwsze tak wyczerpujące wyjaśnienia na temat momentu śmierci, następujących po niej stanów pośrednich i odrodzenia. Możemy dowiedzieć się z niej, jak można lepiej umrzeć dzięki pomocy określonych medytacji. Mamy szansę zrozumieć, czym naprawdę jest śmierć i w konsekwencji wzbogacić nasz pogląd na życie tu i teraz.

Buddyzm tybetański posiada, popartą doświadczeniem medytacyjnym praktykujących, szczególną wiedzę na temat śmierci i procesu umierania. W swojej książce Lama Ole Nydahl w sposób zrozumiały dla naszej kultury wyjaśnia, jak każdy z nas może wykorzystać buddyjskie nauki, aby lepiej żyć i lepiej umierać. Opisuje, czego możemy oczekiwać w momencie śmierci i w jaki sposób się do niej przygotować - jak pozbyć się samemu lęku przed nią i jak pomóc w tym innym. Pokazuje, że śmierć to naturalna kolej rzeczy i powinniśmy ją traktować jako część życia. Zrozumienie tych procesów pozwoli nam patrzeć bez obaw w przyszłość i stać się prawdziwym źródłem wsparcia dla otoczenia.

 

Najnowsze badania naukowe dotyczące doświadczeń związanych ze śmiercią wskazują, że świadomość potrafi funkcjonować bez ciała. Dlatego tak wiele poglądów współczesnej nauki na proces umierania stanowi uzupełnienie liczących sobie dwa i pół tysiąca lat odkryć Buddy. Z buddyjskiej perspektywy śmierć jest przemianą. W szczególności buddyzm tybetański dysponuje niezwykłą psychologiczną wiedzą na temat procesu umierania i tego, co się dzieje po śmierci – kiedy umysł funkcjonuje bez materialnego ciała i odradza się ponownie jako człowiek lub inna istota.

 

Temat śmierci i umierania jest nadal często wypierany przez ludzi wychowanych w kulturze zachodniej. W buddyzmie stosunek do ostatnich chwil życia jest całkowicie odmienny. Istnieje wiele nauk na temat śmierci, bardzo ciekawych również z punktu widzenia naukowego. W szczególności buddyzm Diamentowej Drogi opisuje cały podświadomy proces związany z umieraniem i odradzaniem się. Najwięksi mistrzowie buddyjscy posiedli ogromną wiedzę na temat dokładnego przebiegu poszczególnych faz procesu śmierci. Wszystko to zostało szczegółowo opisane w Tybetańskiej Księdze Umarłych. Lama Ole Nydahl  w swojej książce tłumaczy wszystkie te procesy w sposób zrozumiały, używając zachodniej terminologii.

 

Lama Ole Nydhal uzyskał całkowity przekaz wiedzy na temat śmierci od wielu mistrzów buddyjskich i naucza praktyki „poła” – medytacji  świadomego umierania. Medytacja ta, wykonywana za życia, osłabia strach przed śmiercią i samoczynnie wprowadza tych, którzy się jej nauczyli, na wyzwolone i pełne radości poziomy świadomości. Do dzisiaj Lama Ole Nydahl nauczył tej medytacji ponad 75 000 osób.

 

Lama Ole Nydahl na temat książki. Zapraszamy do obejrzenia.

 

To jest książka o śmierci i umieraniu. Ludzie zadają nam dużo pytań na ten temat, chcieliby się wielu rzeczy dowiedzieć. Co możemy na ten temat powiedzieć? Umysł jest nieograniczony. Nie ma początku ani końca. Nie urodził się i nie umrze. To bardzo ważna informacja. Kolejna część tej książki dotyczy tego, jak można przy pomocy wiedzy buddyzmu tybetańskiego pomagać umierającym w przygotowaniu się do śmierci. Najważniejszym zadaniem tej książki jest to, aby po jej lekturze ludzie potrafili myśleć o śmierci bez lęku - by byli w stanie odnosić się do niej jak do nieoddzielnej części życia.

 

Czytaj więcej o książce...